Garantija

Visoms Pardavėjo prekėms nurodytoms svetainėje www.manolubos.lt yra taikomi gamintojų nustatyti garantiniai terminai ir sąlygos. Prekėms yra taikomas įstatymu nustatytas 24 mėn. garantinis laikotarpis. Sudarydamas prekių pirkimo sutartį pirkėjas yra supažindinamas su pagrindinėmis parduodamos prekės savybėmis bei Pardavėjo nurodymais ir rekomendacijomis dėl konkrečios prekės naudojimo ir eksploatavimo.

Garantija nepadengia žalos atsiradusios dėl: neteisingo prekės naudojimo, pardavėjo rekomendacijų nepaisymo, trečiųjų asmenų kaltės, neautorizuoto remonto ar modifikavimo, nenugalimos jėgos aplinkybių, mechaniško išorinio prekės pažeidimo ar natūralaus nusidėvėjimo. Garantija nėra taikoma, jeigu atlikus preliminarią prekės apžiūrą nustatoma, kad defektas yra nežymus.

Garantinis remontas atliekamas tik pirkėjui pateikus tinkamai užpildytą prekės garantinį taloną ir prekės pirkimo dokumentą (sąskaitą, čekį, mokėjimo kvitą arba priėmimo-perdavimo aktą).

Garantinis remontas atliekamas tik nepasibaigus garantijos terminui pranešant Pardavėjui ar jo atstovui apie prekių defektus. Pakeitus nesuremontuojamą prekę ar jos sudedamąją dalį kita ar analogiška, pakeistai daliai, nėra suteikiamas naujas garantijos terminas – taikoma tęstinė garantija, kokia buvo nustatyta garantiniam remontui pateiktai prekei ar jos sudedamajai daliai.

Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.